Všude, kde se poskytuje péče lidem v závěru života, je nesmírně důležité znát a používat zásady paliativní péče. Co je tímto málo známým termínem myšleno? Zjednodušeně bychom mohli říci, že se jedná o specifickou péči poskytovanou vážně nemocným lidem, která si již neklade za cíl vyléčit, ale zmírnit nepříjemné a mnohdy bolestivé symptomy nemoci.

Obrázek: Freepik.com

Protože si uvědomujeme důležitost a přínos paliativní péče také pro klienty našeho Domova, kteří jsou vážně a nevyléčitelně nemocní, hledáme stále nové cesty k tomu, jak se v této oblasti zlepšovat.

Nejprve jsme požádali odborníky, aby zkontrolovali způsob, kterým obecnou paliativní péči poskytujeme. Výsledkem bylo získání certifikátu Paliativního přístupu v sociálních službách v ROZŠÍŘENÉ podobě. Tento typ osvědčení obdrží pouze ty organizace, které péči v závěru života zvládají již na pokročilé úrovni.

Dalším krokem, ze kterého máme opravdu velkou radost, je navázání spolupráce s Domácí hospicovou péčí, která je součástí Oblastní charity Pardubice. Toto „partnerství“ je zatím v začátcích, ale už teď se těšíme na to, jak se vzájemně obohatíme. Již  na podzim proběhnou první stáže našich zdravotních sester v Oblastní charitě Pardubice, aby si prohloubily své znalosti v paliativní péči a mohli jsme je tak využít u klientů našeho Domova. Věříme, že vzájemná spolupráce přispěje ke zlepšení kvality péče v závěru života našich klientů.

Již 9. října, ve Světový den hospicové a paliativní péče, s Vámi budeme na našem facebooku a webových stránkách www.domovufontany.cz sdílet video o obecné paliativní péči v Domově u fontány. Pokud Vás toto téma zajímá, určitě si ho nenechte ujít!