A+ | A-

V této rubrice Vás seznámíme se specifiky onemocnění Alzheimerovy nemoci, neboli Alzheimerovy demence. Dozvíte se, jaké jsou projevy a stádia tohoto onemocnění, které koncepty péče lze uplatnit pro zvýšení kvality života člověka s demencí, jaká jsou specifika péče a komunikace při Alzheimerově chorobě. V neposlední řadě se také dozvíte, jak předcházet vzniku demence, popřípadě oddálit její nástup. Statistiky z roku 2018 uvádí, že s demencí žije na světě téměř 50 milionů lidí. Předpokládá se, že do roku 2050 bude s demencí bojovat 152 milionu lidí. Jedná se tedy o 204% nárůst za 32 let. Zpráva o stavu demence v České republice z roku 2016 popisuje, že v roce 2020 bude 183 tisíc pacientů s demencí a do roku 2050 se počet pacientů zvýší na 383 tisíc.

Jak v Domově u fontány pečujeme o lidi s Alzheimerovou demencí

Péče o lidi s Alzheimerovou demencí

Management nefarmakologických metod péče o člověka s Alzheimerovou demencí

Kompetence pracovníků pečujících o lidi s Alzheimerovou demencí

Těžké stádium demence