A+ | A-

„Léčit se dá někdy, ulevovat často, poskytovat komfort vždy.“  
Ambroise Paré

Tato nová rubrika se bude věnovat otázkám paliativní péče. Seznámíme Vás s tím, co tato forma péče zahrnuje a jak naši zaměstnanci pečují o klienty v terminálním stádiu nemoci, aby jim ulevili od různých neduhů a zajistili jim kvalitní závěr života.

Paliativní péče, tak jak je chápána odborníky, je v Domově u fontány poskytována již po nějakou dobu. Se změnou skladby našich obyvatel jsme si čím dál více uvědomovali, že se nemůžeme zaměřovat pouze na zpříjemnění podzimu života našich klientů, ale že je také nezbytné, abychom pro ně byli co největší oporou právě ve chvílích, kdy je síly opouštějí. Proto jsme si začali postupně osvojovat principy paliativní péče, o kterých Vám povíme více na následujících řádcích.

CO SI PŘEDSTAVIT POD POJMEM PALIATIVNÍ PÉČE

Paliativní péči můžeme popsat jako komplexní a na kvalitu orientovanou péči, která je poskytována lidem s nevyléčitelným onemocněním. Jejím základním smyslem je respektovat přání a potřeby klienta, tlumit připadnou bolest a soustředit se na to, co je pro klienta v dané chvíli nedůležitější. Péči o klienta v paliativní péči orientujeme v našem Domově především na sledování bolesti, kontakt s rodinou a přáteli a smysluplnou aktivizaci. V roce 2020 byla paliativní péče nabídnuta lékařem Domova 58 klientům.

Obvykle lze rozlišit obecnouspecializovanou paliativní péči. Specializovaná paliativní péče je taková, která je poskytována týmem odborníků, kteří jsou speciálně vzděláni v oboru paliativní medicíny a ošetřovatelské péče. Tato péče je poskytována například v kamenných a mobilních hospicích.

Obecná paliativní péče by se dala popsat jako dobrá klinická praxe v době již pokročilého onemocnění, kterou zajišťuje všeobecný praktický lékař klienta ve spolupráci s ambulantními specialisty a pracovníky v zařízení. Obecnou paliativní péči lze poskytovat např. v sociálních službách, kde je zajištěna úzká spolupráce zdravotního personálu s ostatními zaměstnanci, kteří zajišťují péči o klienty. V Domově u fontány je poskytována právě tato forma paliativní péče.

Pracovníci, kteří jsou součásti poskytované péče, jsou v takzvaném multidisciplinárním týmu. Jsou to všeobecné sestry, pečovatelé, sociální pracovníci, ale i zaměstnanci jiných provozů, jako například kuchyň nebo úklid. Krom těchto pracovníků vstupují do péče o klienta také dobrovolníci, duchovní a samozřejmě rodiny a blízcí klientů.

 

CERTIFIKACE PALIATIVNÍ PÉČE OD APSS ČR

Abychom si ověřili, že jdeme správnou cestou, rozhodli jsme se, že k nám pozveme tým nezávislých odborníků-auditorů, kteří zhodnotí, na jaké úrovni se obecná paliativní péče v našem Domově poskytuje. Tento audit, který v Domově u fontány proběhl koncem roku 2019, byl opravdu důsledný a hodnotil mnoho kritérií. O to větší byla naše radost, když jsme se dozvěděli, že jsme dosáhli velmi dobrého hodnocení, na jehož základě nám byl přidělen Certifikát v rozšířeném paliativním přístupu.

Cílem již zmiňované certifikace je vyhodnotit, zda auditované zařízení splňuje kritéria obsažená v koncepci paliativní péče. Celkem se hodnotí deset oblastí a my Vás postupně seznámíme s tím, jak jsou tyto oblasti zahrnuty do péče o klienty Domova u fontány.

Mgr. Rastislav Ostríž, DiS., manažer kvality Domova u fontány

Zdroje: Radbruch L., Payne S., a kol., 2010,  Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči,  Cesta domů a Česká společnost paliativní medicíny, ISBN

Publikováno ve Fontánce 01/2021.