A+ | A-
2022

Likvidace odpadů 180101, 180103, 18104 na období 2023 – 2024

Odpověď na doplňující dotaz uchazeče: „prosím o prověření, že se skutečně jedná o roční likvidaci odpadu v rozsahu 50t/rok.“  Naše odpověď na tento dotaz: Uvedené množství je kvalifikovaný odhad, pro upřesnění uvádíme že v roce 2021 bylo likvidováno 66 t tohoto odpadu.
2019

Dodávka vybavení kuchyně – konvektomatu – 2019

Likvidace odpadů 180103* Domova u fontány 2019-2020

2018

Odstranění stavby – skleník

Dodatečné informace: Vzhledem k chybně odeslané příloze dokumentace zakázky osloveným uchazečům, a s ní související žádosti jednoho z uchazečů o prodloužení lhůty pro podání nabídky, se lhůta pro podání nabídky prodlužuje do 12.7.2018 v 13,00 hod. Všechny ostatní lhůty zůstávají v platnosti.

Údržba zeleně  2018-2019

2016

Likvidace odpadů v Domově u fontány na roky 2017 a 2018 , Smlouva

2015

Likvidace odpadu 180 103* na rok 2016 , Smlouva

2014

Likvidace odpadu 180 103* na rok 2015, Smlouva

2013

Likvidace odpadu 180 103* na rok 2014, Smlouva
Oprava komunikace v areálu Domova u fontány, smlouva
Dodávka motorového vozidla , dodatečné info, smlouva

2012

Likvidace odpadu 180 103* na rok 2013, Smlouva
Dodavka zařizení pradelny 2012
DUF vybavení novým nabytkem

2011

Dodávku polohovacích lůžek 2011
Rozšiření STA 2011
Dodávka a instalace van pro centrální koupelný 2011
Modernizace dezinfektoru 2011
Rekonstrukce koupelen křidlo A 2011