A+ | A-

Remiscence pochází z latinského slova reminiscere, tedy vzpomínat si, rozpomínat se, obnovovat v paměti. Reminiscenční terapii využíváme pro navození dřívějších příjemných vzpomínek a jejím cílem je především zlepšení komunikace a aktivizace osob s kognitivní poruchou. Reminiscenční terapie probíhá formou rozhovoru s klienty o jejich životě, dřívějších aktivitách, prožitých událostech a dosavadních zkušenostech.

Naše nová reminiscenční místnost – Prouskovna – nabízí našim klientům a návštěvníkům od listopadu 2019 příjemné posezení za atmosféry první republiky. V interiéru místnosti se nachází historický nábytek, který zahrnuje např. jídelní stůl, noční stolky, gramofon, obrazy, a unikátní kusy nábytku jako je sada čtyř židlí k jídelnímu stolu od firmy Jacob&Josef Kohn z roku 1914. Svému zvláštnímu názvu vděčí místnost svému mecenáši, panu Prouskovi, který byl klientem našeho Domova. Jeho přáním bylo věnovat tento historický nábytek Domovu u fontány, aby mohl být využíván při práci s klienty.

Klienti mohou s našimi sociálními a aktivizačními pracovnicemi zavzpomínat na známé osobnosti z politického a společenského prostředí, dobovou atmosféru, módu a etiketu. Jako spouštěče vzpomínek mohou posloužit různé smyslové stimuly – vizuální, zvukové, hmatové, čichové, atd.

Reminiscenční terapie není u nás novinkou, věnujeme se jí již delší dobu. Terapie probíhá s pomocí Sady pro kognitivní trénink, zahrnující mimo jiné karty, které klientům navozují asociace známých osobností, profesí, států světa, a úkoly s obrázky pro pojmenování předmětů. Díky nové reminiscenční místnosti, která se nachází v 1. patře Domova, můžeme tuto terapii obohatit o nové inspirativní prostředí. 

ZDROJE:

JANEČKOVÁ, H., VACKOVÁ, M. 2010. Reminiscence: využití vzpomínek při práci se seniory. Praha: Portál.

SUCHÁ, J., JINDROVÁ, I., HÁTLOVÁ, B. 2013. Hry a činnosti pro aktivní seniory. Praha: Portál.

ŠPATENKOVÁ, N., BOLOMSKÁ, B. 2011. Reminiscenční terapie. Praha: Galén.