Velmi rádi s Vámi uzavřeme darovací smlouvu, finanční dary je možné složit v pokladně Domova nebo je zaslat na č. ú. 78-9169960227/0100, bankovní spojení KB Přelouč.