A+ | A-

[printicon align=”right”]

Na veškeré dary, které poskytnete Domovu u fontány, se vztahuje zákon o dani z příjmu a možnost odečtení hodnoty daru ze základu daně dárce. Uvedené se vztahuje na dary finanční, věcné i dary poskytnuté formou služby. Tuto položku je možné použít, pokud bude dar určen na taxativně vyjmenované účely, tj. mimo jiné i na účely sociální (zákon č. 586/1992 Sb., §15, odstav. 1 nebo §20 odstav. 8).