Láska léčí v každém věku
Přátelství, zalíbení, vzájemné sympatie či láska … tyto city k sobě během pobytu v Domově u fontány pocítili paní M. a pan B. Umožnili jsme jim proto společné soužití a oni se stali jeden pro druhého životní oporou.
Jednoho dne však musela paní M. podstoupit opakovanou náročnou chirurgickou operaci, pro které byla hospitalizována v nemocnici. Delší odloučení však nesla velmi těžce a psychicky velmi strádala a rychle ji opouštěly síly podporující uzdravení. Pana B., dceru paní M., ale i zaměstnance Domova nepříznivé zprávy znepokojovaly.
Ale i na panu B. se začalo odloučení od partnerky projevovat. Začal špatně jíst a na nezvykle dlouhou dobu se vzdaloval z Domova. Pan B. nechtěl přijmout zprávy o pomalé léčbě partnerky a dokonce nabyl přesvědčení, že je mu zatajováno její úmrtí. S paní M. se pokoušel spojit telefonicky, ale z důvodu sluchového handicapu se v nemocnici dovolal pouze spojovatelce. Vzhledem k jeho nezvykle dlouhým pobytům mimo Domov dokonce zaměstnanci projevili obavy o jeho život.
Na neuspokojivou situaci obou partnerů reagovala sociální pracovnice, která navrhla a zprostředkovala návštěvu paní M. v nemocnici. Setkání obou partnerů bylo velmi dojemné a šťastně slzavé, že se i u doprovázejícího zaměstnance Domova projevila emoce. Návštěvy v nemocnici pak zaměstnanci zajišťovali až do uzdravení paní M. a návratu do Domova. Zaměstnanci při setkání poskytli partnerům vždy dostatek soukromí a v době čekání zajistili paní M. v nemocnici nákupy.
Potěšilo nás poděkování dcery paní M. i vyjádření obdivu zaměstnanců nemocnice. Ti potvrdili i zlepšení psychické pohody paní M a tím zrychlení jejího uzdravení.

Vzpomínkami na deprese a úzkost
Pan D. žil dosud s manželkou, ale pro jeho onemocnění není rodina schopna zajistit dostatečnou péči. Vazba pana D. na manželku je silná a odloučení v něm vzbuzovalo úzkost. Projevovala se depresemi, plačtivostí a zvýšením dezorientace. Téměř denně a v téměř stejný čas pan D. bloudil bezradný po Domově a rozrušeně sděloval, že manželce neřekl o tom, že odchází z domu a ona jej teď jistě hledá.
Rozhovorem s manželkou pana D. a studiem informací z životního příběhu pana D. bylo zjištěno, že významnou etapou jeho života bylo zaměstnání v armádě a město, kde v té době žil.
Zaměstnanci proto ve spolupráci s rodinou sestavili album s fotografiemi z doby zaměstnání v armádě a záběry Rimavské Soboty, na kterou tak rád vzpomíná. Nad albem s panem D. vzpomínají a vypráví si nejenom ve chvílích jeho úzkosti, ale zejména v době, kdy prožívá depresivní stavy. Pan D. vždy takříkajíc ožije a zapomene na aktuální starosti. Velmi ho baví vyprávět o městě, snaží se popisovat budovy a vysvětlovat jejich význam a často si vybaví i konkrétní detaily. I krátký rozhovor na toto téma jej uklidní a vyloudí mu na tváři úsměv. Vzpomínání nemá vliv jen na jeho psychiku, ale projevuje se i v jeho pohyblivosti. V psychické pohodě je pan D. schopen ujít vzdálenost v Domově, jakou za jiných okolností není schopen zdolat a už vůbec ne bez fr. holí nebo chodítka.
V případě pana D. se prokázalo, jak má psychický stav vliv na motivaci k samostatnosti i mobilitě. Udržovat naše klienty v psychické pohodě tak přispívá ke zlepšování jejich celkového stavu.

Individuální přístup/péče? Co to je?
V oblasti sociální péče se často používá výraz „individuální přístup nebo individuální péče”. Co se za ním skutečně skrývá, nám pomůže odhalit příběh paní V.
Paní V. je 85 let, má jednoho syna a z důvodu její zdravotní i sociální situace byla přijata do našeho Domova. Vzhledem ke zdr. stavu byla upoutána na lůžko a odmítala veškeré nabídky na různé činnosti, komunikaci a společenský kontakt a to i přes veškerou podporu ze strany syna. Paní V. byla velmi uzavřená a při komunikaci bylo jejím slovům jen těžce rozumět.
Přizpůsobením úkonů péče přímo tzv. „na tělo” paní V. s motivačními prvky (např. popsání poliček ve skříni a přidání fotografií k jednotlivým druhům ošacení) a motivací k opuštění pokoje s podporou příběhu (např. prohlídka rekonstruovaného odd.) zlepšilo adaptaci paní V. a zvýšilo zájem o společenský život a kontakt se spolubydlícími. Po malých krůčcích se dařilo paní V. vysazovat do speciálního křesla a po nějaké době dokonce navštívit prostor obýváku na oddělení. To, co je zde popsáno jednou větou si vyžádalo svůj čas, ale dnes paní V. působí klidně a spokojeně, pravidelně opouští svůj pokoj a udržuje kontakt se zaměstnanci i spolubydlícími. Také v komunikaci došlo k posunu a jejím slovům je již lépe rozumět.
Individuální přístup k poskytované péči a zájem zaměstnanců jsou základem lidského porozumění, úcty a respektu vůči důstojnému stáří.

Závěsné dekorace mají nejen estetický význam
Protože klient je v našem Domově ten nejdůležitější, neustále studujeme nové poznatky v oblasti sociální péče a ověřené poznatky i nové trendy do péče přinášíme.
Jednou z novinek, kterou jsme do péče zařadili, jsou závěsné dekorace, někdy světelné, zavěšené nad lůžky klientů s onemocněním Alzheimerovy demence, kteří stráví v lůžku většinu času. Tito klienti bývají v nočních hodinách velmi často neklidní a pohybově aktivní, přestože často lůžko sami bez pomoci opustit nemohou. Bylo totiž zjištěno, že noční neklid způsobuje mnohdy úzkost z nočního ticha, tmy nebo samoty. Proto jsou nad lůžka některých klientů umístěny závěsné dekorace, některé světelné. A jak skutečně pomáhají, napoví příběh klientky paní F.
Paní F. byla do Domova přijata z důvodu onemocnění vysokým stupněm Alzheimerovy demence. Její zdr. stav jí neumožňuje pobyt mimo lůžko a to ani s využitím speciálních pomůcek. Upoutat pozornost paní F. není snadné, často nereaguje na poskytovanou péči ani na snahu o komunikaci, je těžké odhadnout, zda poznává zaměstnance. K jejímu lůžku byla nainstalována elektronická dekorace připomínající akvárium s plovoucími rybami. Dle nepatrných projevů paní F. lze usuzovat na pozitivní reakci. Zejména je patrné zaujetí lehkým pohybem ryb, podkresleným příjemným namodralým světlem.

JSME TADY PRO VÁS

Domov u fontány si v tomto roce připomněl, že již padesát let poskytuje odbornou péči lidem v seniorském věku. V posledních dvou letech zaměřil svou podporu a pomoc také na osoby, které o své blízké pečují v domácím prostředí.
Do poradny pro seniory a seniorské záležitosti, kterou si Domov u fontány zřídil ve svých prostorách, si mohou pečující osoby i senioři přijít například pro rady: jaká jsou jejich práva, kde mohu získat sociální dávky či zdravotní pomůcky, na koho se mohou ještě obrátit, když už si neví rady, nebo když jim dochází síly při péči o Vás.
Jsme zde pro Vás! Vás, kteří pečujete i Vás, kteří naší péči ještě nepotřebujete. Naše rady a praktické návody Vám mohou pomoci zvládnout Vaši mnohdy nelehkou životní situaci tak, abyste mohli co nejdéle zůstat ve svých domovech a žili plnohodnotný život s podporou rodiny.
Zároveň jsme tu i pro ty z Vás, kteří již náročnou péči potřebujete, a péči o Vás již nelze kvalitně a odborně zajistit doma vašimi blízkými. My všichni v Domově u fontány jsme připraveni Vás přijmout a starat se o Vás tak, abyste se u nás cítili dobře ve všech oblastech lidského života.
V Domově proto pracují nejenom pečovatelé, ale i zdravotní sestry, sociální pracovníci, kuchaři, pradleny, uklízečky a další zaměstnanci, kteří se každodenně starají o pěkné prostředí a pohodu všech našich obyvatel.

Příklad za všechny. O paní MH v domácnosti několik let pečovala dcera s manželem. Jednoho dne se zdravotní stav paní MH zhoršil natolik, že rodina už nebyla schopná mamince poskytnout takovou péči, kterou potřebovala. Dcera paní MH zavolala k nám do Domova, aby se zeptala na možnost přijetí. Jelikož jsme měli volné místo, mohli jsme ho paní MH nabídnout. Vzhledem k tíživé situaci paní MH jsme se dohodli na přijetí ještě týž den. Paní MH byla mile překvapena příjemným prostředím a starostlivostí zaměstnanců a hned první den se u nás dobře zabydlela, přestože si v minulosti nedovedla představit, že by odešla z domu. Druhý den nám dcera se slzami v očích sdělovala, že maminka si dokonce požádala zaměstnance o polévku k večeři, protože jí moc voněla a ona měla k večeři chléb s pomazánkou (klienti Domova si mohou každý den vybrat ze dvou variant snídaně, oběda a večeře). A čím je to zajímavé? Doma totiž nikdy polévku k večeři nechtěla.

Proto neváhejte a ptejte se na vše, co Vás zajímá. Sociální pracovnice Bc. Zuzana Vacková je připravena Vám odpovědět a poskytnout cenné rady i praktické návody.
Telefon pevná linka: 466 959 166
Mobilní telefon: 601 330 388
Email: zuzana.vackova@domovufontany.cz